Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อทำแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๙  
 

โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อทำแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินเวียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2559 เวลา 11.31 น. โดย คุณ สุจารีย์ ชัยวรรณะ

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player