Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 11.13 น. โดย คุณ สุจารีย์ ชัยวรรณะ

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player