Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมสังสรรค์ให้แก่ผู้พิการ ประจำปี ๒๕๕๙  
 

กิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2559
โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พบปะผู้พิการ รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงให้แก่ผู้พิการ และให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการตามกฏหมาย โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมอำเภอโกรกพระ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 14.57 น. โดย คุณ สุจารีย์ ชัยวรรณะ

ผู้เข้าชม 102 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player