Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
ส่งพนักงานเทศบาลฯดูแล ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ กิ่งไม้หักทับบ้านเรือน ในเขตหมู่ 5 ตำบลบางมะฝ่อ  
 

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โดยนายทวี  เอี่ยมสมร นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ, นายบัญชา แสงสุวรรณ์  ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นายวิรัช  พรหมพิทยาจารย์หัวหน้าสำนักปลัด ส่งพนักงานเทศบาลฯดูแล ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ  กิ่งไม้หักทับบ้านเรือน ในเขตหมู่ 5 ตำบลบางมะฝ่อ เมื่อวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 10.29 น. โดย คุณ สันทัด ยอดแก้ว

ผู้เข้าชม 525 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player