Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนสายต้นไทร และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับสายไฟฟ้า  
 

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โดยนายทวี  เอี่ยมสมร นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ, นายบัญชา แสงสุวรรณ์  ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นายวิรัช  พรหมพิทยาจารย์หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ดูแลประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ   กิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้า และกีดขวางทางจราจร โดยประสานงานร่วมกับการไฟฟ้าให้ดับไฟฟ้าและ ดำเนินการตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนสายต้นไทร และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับสายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 13.38 น. โดย คุณ สันทัด ยอดแก้ว

ผู้เข้าชม 876 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player