Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
พนักงานเทศบาลฯพัฒนาตัดหญ้าพื้นที่เส้นทางสรรจรในเขตถนน หมู่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ  
 

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โดยนายทวี  เอี่ยมสมร นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ, นายบัญชา แสงสุวรรณ์  ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นายวิรัช  พรหมพิทยาจารย์หัวหน้าสำนักปลัด ส่งพนักงานเทศบาลฯพัฒนาตัดหญ้าพื้นที่เส้นทางสรรจรในเขตถนน หมู่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 14.45 น. โดย คุณ สันทัด ยอดแก้ว

ผู้เข้าชม 540 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player