Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
มอบทุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตำบลบางมะฝ่อ  
 

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โดยนายทวี เอี่ยมสมร นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม หน่วย 22 จังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมของเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลบางมะฝ่อ ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2555 เวลา 14.30 น. โดย คุณ สันทัด ยอดแก้ว

ผู้เข้าชม 612 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player