Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ : “ ใกล้ชิดประชาชน ไม่แบ่งชนชั้น เราทุกคนร่วมกัน มุ่งมั่นพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
        
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ จัดประชุมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี 2555  
 

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โดยนายทวี เอี่ยมสมร นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ, นายบัญชา แสงสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ นายวิรัช พรหมพิทยาจารย์หัวหน้าสำนักปลัด จัดประชุมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี 2555 กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา 3 วัย กินดี มีสุข ในวันที่  16  กรกฏาคม 2555  ณ โรงเรียนบ้านเนินเวียง หมู่ 5  ตำบลบางมะฝ่อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 16.05 น. โดย คุณ สันทัด ยอดแก้ว

ผู้เข้าชม 514 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player